FAQ - Vy se ptáte, my odpovídáme

eztráty a partneři

Protože je hledání ztracené věci náročné a nepříjemné, vznikli eztraty.cz. Projekt, si klade za cíl ulehčit propojit nálezce a hledajícího skrze národní databáze nálezů nebo prostřednictvím Vrátilek.

Když nálezce zapíše nález do databáze, dá tím hledajícímu šanci danou věc snadněji najít. Do databáze mohou zapsat nalezené věci občané a soukromé i veřejné organizace, např. dopravci, obce, města atd..

Vrátilka je "označení" si věci kódem, který je zaregistrovaný v databázi. Nálezce, který Vrátilkou poznačenou věc najde, pouze opíše kód a systém oba propojí pro vrácení.

eztraty.cz tak usnadňují všem občanům nalézat jejich ztracené věci.

map partners
Města, obce, školy, restaurace, divadla, kina, sportoviště a podobné prospěšné instituce, které musí nálezy ze zákona přijímat. eztraty.cz jim poskytuje online systém Ztratos který je plohodnotným nástrojem pro vedení agendy nálezů s automatickým zveřejňováním nálezů ve veřejné databázi.

Vrátilky - Nálepky a přívěsky

Vrátilky jsou nosiče Vášeho unikáního kódu (RC kód), který si umístite na všechny své věci, o které byste neradi přišli. Vrátilky mohou mít formu nálepky, přívěšku, nažehlovačky apod. Pomocí jedinečného RC kódu a systému Ztratos si k Vám ztracené věci znovu naleznou cestu. švýcarský nůž s nálepkou
Vytiskněte si je zdarma na našich www stránkách (zde), nebo pokud chcete skutečně kvalitní trvanlivé Vrátilky, navštivte náš eshop na www.vratilka.cz - kde naleznete Hotové nálepky, přívěsky a další formy Vrátilek. Dále také můžete zakoupit naše produkty v kamenných prodejnách. Jejich seznam naleznete taktéž na vratilka.cz.
Je to jednoduché, stačí kliknout v horním menu "aktivace štítku" a pokračujte dle pokynů.
Štítky mají více forem.
  • Samolepky koupené a aktivované mají neomezenou platnost.
  • Obaly na doklady mají neomezenou platnost.
  • Nažehlovačky pro děti mají neomezenou platnost.
  • Anonymní přívěsky na klíče mají platnost různou. Délka platnosti je vždy uvedena na obalu a platí vždy od momentu aktivace na uvedené období nebo do využití služby (více informací o produktu zde)
Ano je to snadné, po přihlášení do systému eztraty.cz naleznete na své úvodní stránce evidenci vašich Vrátilek. U Vrátilek u kterých je možné prodloužit platnost klikněte na tlačítko „obnovit“.
Jak u kterých. U Vrátilek s neomezenou platností lze Vrátilku aktivovat až po ztrátě. Nálezce vaší ztracené věci však nemůže ztracenou věc vrátit, dokud si Vrátilku neaktivujete. Nečekejte tedy zbytečně, až se Vám věc ztratí a aktivujte si své Vrátilky co nejdříve. Návod jak na to najdete v balení.

Ztráta a vrácení věcí

Podívejte se do Ztratose - centrální databáze nálezů. Ztracené věci musí ze zákona nálezce ohlásit na nejbližším obecním úřadě. Ti vystaví výzvu a pokud jsou partnerem eztraty.cz, uvedou nález také v naši centrální databáze, kde jej můžete nalézt.
Jen co nálezce zadá na stránkách eztraty.cz RC kód z Vrátilky, obdržíte automatické upozornění na Váš email spolu s kontaktem na nálezce nebo kancelář ztrát a nálezů, kde se věc nachází. Pokud jste při aktivaci Vrátilky také nastavili možnost zobrazení vašich kontaktních údajů nálezci – nálezce uvidí Vaše kontaktní údaje, a může vás ihned kontaktovat. diagram stitky švýcarský nůž s nálepkou
Po nalezení klíčů s Vrátilkou vloží nálezce RC kód z přívěsku na klíčích na stránkách eztraty.cz. Ihned poté se s ním i s Vámi spojíme. Pokud projevíte o klíče zájem vyzveme Vás o uhrazení nákladů (200 Kč nálezné pro nálezce a 300 Kč dopravné) a k nálezci vyšleme kurýra. Ten vyplatíme nálezci nálezné a doručí klíče na doručovací adresu, kterou jste uvedli při registraci Vrátilky. Ujistěte se, že máte adresu aktuální. Anonymní doručení ztracených klíčů je tak naprosto bezpečné - nálezce se nikdy nedozví, komu klíče patří. švýcarský nůž s nálepkou
Nálezné je zákonem určeno na 10% hodnoty věci a nutné náklady. Těmi jsou např. náklady na skladování věci, krmivo pro zvířata, poštovné, jízdenka atd. U věcí které jsou cenné jen pro majitele věci (např. rodinné album) je nálezné stanoveno dle slušného uvážení.
Jak stanovit nálezné? Je to snadné. Nejdříve zjistěte hodnotu vaší věci - např. v internetovém obchodu. Hodnota vaší věci, je hodnota za kolik lze vaší ztracenou věc běžně koupit. Poté z této ceny věci spočítejte 10% nálezného a uhraďte co nejdříve na účet nálezce uvedený v předávacím protokolu. Snažte se prosím být objektivní a cenu věci záměrně nesnižujte. Pamatujte na skutečnost, že se nálezce zachoval správně a pomohl vám vaši ztracenou věc znovu nalézt – odměna mu tedy právem náleží…
§ 1057 říká:
(1) Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel. Spočívá-li však nález v penězích, mohou je tyto osoby jen užívat; to platí i o výtěžku za věc strženém.
(2) Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.
(3) Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Součástí eztraty.cz jsou

Vrátilka jako unikátní reklamní předmět.

Více o produktu

Elektronická evidence nálezů pro firmy a obce.

Více o modulu