NÁLEZ

Našel jste něčí věc - co teď?

Nálezce je podle zákona povinen nález ohlásit. Zatajení nálezu představuje přestupek nebo dokonce trestný čin. Za vrácení budete odměnění nálezným.

Ohlášení velice jednoduché, vložte věc do Národní databáze nálezů v sekci přidat nález.

Ještě předtím se však podívejte, zda není možné na věci poznat, komu patří. Vrátilka s RC kódem bývá občas na první pohled přehlédnuta. Pokud zjistíte, komu věc patří, vraťte věc majiteli. Pokud ne, postupujte takto:


Věc nalezená:

A) ve veřejné budově nebo dopravním prostředku,

Odevzdejte ji provozovateli - řidiči, číšníkovi, recepční... ten se musí dle zákona postarat a požádejte ho, aby věc zapsal do Národní databázi nálezů. Pokuď to nejde, vložte věc sami.

B) kdekoliv jinde
(např. v parku, lese nebo na ulici)

Ohlašte do 3 dnů nejbližšímu úřadu území, na kterém byl nález učiněn. Nebo jej zapište do Národní databáze nálezů a oznámení obci učiníme emailem na podatelnu úřadu za Vás.

Ohlásit nález

ZTRÁTA

Ztratil jsme věc, co teď?

Každý občas ztratí nějakou věc. Hlavu vzhůru, pořád máte šanci že ji dostanete zpět. Až 80% lidí má zájem vracet.


1) Měla věc na sobě Vrátilku?,

Pokud ano, kontrolujte svůj e-mail, kam příjde informace o nálezci, jakmile se ohlásí. Neuškodí občas zkontrolovat také databázi nálezů, pokud si nálezce Vrátilky nevšiml, mohl ji zapsat tam.

2) Jestli Vrátilku nemáte, mrkněte do Národní databáze nálezů,

Nejjednoduší je mrknout do Národní databáze nálezů Stále více míst vkládá nálezy sem. Zde si můžete filtrovat dle území nebo zobrazit nálezy přímo z některého místa, např. Česke dráhy.

3) Věc jste pořád nenašli?,

Bohužel zatím ne všechny místa vkládají nálezy do Národní databáze nález. Pro Vás začíná mravenčí práce. Obvolejte poslední podniky, ve kterých jste byli. Nezapomeňte také na úřad obce. A řekněte jim všude o Národní databázi nálezů pro příště :)

Každý má právo na vydání nalezené věci. Zároveň má povinnost uhradit nálezné a dále všechny náklady, jež nálezci nebo tomu, kdo měl nalezenou věc u sebe, vznikly nebo při vrácení vzniknou. Myslete na to.


Národní databáze nálezů

Vrátilky - chytře proti ztrátě

Pokud jste svoji věc nalezli, gratulujeme vám. Aby se příště nalezla ztracená věc téměř sama, doporučujeme využít naše Vrátilky. Je to unikátní pojítko mezi vámi a věcí, které věci takto značně ulehčí nálezci je vám vrátit.

Nálezné

Kdy máte na něj nárok a kolik?

V každém případě má nálezce nárok na nálezné, které činí 10 % hodnoty věci. U nálezů, které mají hodnotu jen pro jeho majitele (např. rodinné album), se stanovuje nálezné na základě slušného uvážení.

Kromě nálezného má nálezce nárok na úhradu nákladů, které jsou s nálezem spojeny. Tím může například být jízdenka či poštovné.


Nálezné náleží nálezci i tehdy, pokud je věc označena. Nezáleží na tom, zda je pak odevzdaná provozovateli nebo obci.

Termíny

Jak dlouho se uchovává nalezená věc?

Nalezená věc se uchovává až 3 roky. Do této doby má její majitel nárok na její vrácení, případně na výtěžek z jejího prodeje. Tato varianta platí ovšem po uhrazení nálezného a nákladů s nálezem spojených.


Po 1. roce má nálezce možnost věc užívat.
Po 2. roce zpeněžit.
Po 3. roce si ji ponechat.

Součástí eztraty.cz jsou

Vrátilka jako unikátní reklamní předmět.

Více o produktu

Elektronická evidence nálezů pro firmy a obce.

Více o modulu