Byla věc nalezná ve veřejné budově nebo v dopravním prostředku?

(např. knihovna, autobus, restaurace...)

Součástí eztraty.cz jsou

Vrátilka jako unikátní reklamní předmět.

Více o produktu

Elektronická evidence nálezů pro firmy a obce.

Více o modulu